Att förädla och förvalta IT-system är vår specialitet
Med lång erfarenhet av såväl utveckling som förvaltning av IT-applikationer, vet vi vilka krav som ställs på en organisation. Vårt affärsmannaskap och våra konsulters kompetens vilar på basen av en mångårig erfarenhet av att driva projekt och åtaganden. Vår värdegrund är att alltid leverera resultat med kundnyttan som största drivkraft.

Program & Projekt

 • Scopning
 • Process
 • Arkitektur
 • Krav
 • Utveckling
 • Test

På IT Stockholm kan vi ta program och projekt från ide’ till implementation. Med vår gedigna verksamhets- och IT-erfarenhet kan vi få leveranserna att fungera som en helhet och över tid.

Genomlysningar & Förstudier

 • Program och Projekt
 • Avdelningar och Områden
 • Processer
 • Arkitektur
 • Förvaltning

För att utföra ett bra och kostnadseffektivt arbete måste man förstå nuläget och dess utmaningar. Vi kan hjälpa våra kunder genom att genomlysa områden och processer, samt göra förstudier för att förstå effekterna av de ideer som uppkommer.

IT Governance

 •  Interna styrdokument
 • Mål och uppföljning
 • Roller och ansvar
 • Riskanalyser
 • COBIT
 • ITIL v3

En IT-organisation behöver tydlig styrning, kopplat till verksamheten, interna mål och processer, för att kunna bedriva en kostnadseffektiv och leveranskraftig verksamhet. Vi kan hjälpa våra kunder att se över styrningen kopplat till både interna styrdokument och standardramverk.

Effektivisering & Process

 • Processeffektivisering
 • Effektiviseringsprogram
 • Förvaltningseffektivisering och kostnadsreducering
 • Program och Projekteffektivisering

Genom att förstå processer, mål, samt dess syfte och relevans kan vi se till att de mest effektiva arbetssätten implementeras.