IT Stockholm erbjuder sina kunder erfarna och kompetenta konsulter och tjänster som integrerar verksamhet och IT. Våra konsulter har kompetensen att leverera IT-strukturer, från process till utveckling, kopplat till verksamhetens visioner, mål, processer och krav. Vår drivkraft är att, från ide till implementation, driva uppdrag som en helhet för att uppnå bästa resultat och lönsamhet.

 

IT Stockholm har sedan starten vuxit av egen kraft och drivs med god lönsamhet och med långsiktiga kundrelationer i fokus. Vi sysselsätter ett 30-tal personer, samt arbetar med partners för att kunna leverera helhetslösningar åt våra kunder.

 

IT Stockholms konsulter arbetar utefter våra ledord. Begreppen är essentiella när det gäller att beskriva hur vi ska behandla våra uppdragsgivare och affärskontakter.

 

 

Affärsmässighet

Vårt arbete styrs alltid utifrån Kund och kvalitet. Vi lyckas när Kunden lyckas.

Innovation

Vi tar fram nya arbetssätt och lösningar i de fall traditionella metoder inte räcker till.

Leveranskraft

Vi levererar helhetsåtaganden tack vare vår breda kompetens, våra serviceinriktade konsulter och våra partners.

Ödmjukhet

Vi förstår att varje kund har unika utmaningar som behöver en inkännande och lyhörd attityd.

Möt några av våra anställda

Johan Bryvall

Johan Bryvall

"På IT Stockholm finns seniora konsulter och med ledord att det skall vara roligt, vilket stämmer! Jag valde IT Stockholm på grund av storleken på bolaget samt att erfarenheten bland konsulterna är lång."