Digital Transformation och Taktisk IT

2

 

 

Digital transformation, vad krävs?
Digital transformation är ett begrepp som börjat florera. Egentligen har detta skett sedan 70-talet då man gått från fysiska filhanteringssystem till användningen av datorer, ADSL, fiber, e-com och nu ett community baserat samhälle på webben. Det är som sagt inget nytt, men man ser ett bredare intresse av att både hänga med men också viljan att vara med och påverka. Frågor som ‘hur får vi fler kunder?’, ‘hur vill vi synas och på vilka marknader?’ och ‘vad måste vi ha för systemstöd för att klara av detta?’ börjar nu konvergera. Vi ser att genom den digitala transformationen går nu Marknadsföring, Kommunikation, Försäljning och IT samman till ett och samma område. Denna förändring innebär att man måste hitta nya arbetssätt för att nå sina kunder. IT har alltid haft begränsningar som sätter ramar för verksamheten och kraven från verksamheten bör alltid leda IT. Detta betyder att i och med användingen av digitala kanaler så måste man arbeta ihop på ett annat sätt. Kunderna kan nämligen, i och med den digitala transformationen, se rakt in i företagens oordnade IT-system, vilket kan påverka affären något enormt, i form av kundtapp, och förlorat nysälj. Varenda dåligt samarbete som sker internt blir nu synligt för slutkunden och potentiella kunder.

 

Den digitala transformationen kräver ett mer agilt arbetssätt (med agilt menar vi inte scrum eller Kanban, utan flexibelt). Det gamla sättet att driva IT, genom strategier som sträcker sig över 10 år, ibland upp till 30 år, är förbi. Det går inte att bygga långsammajättesystem baserat på dagens krav och som kommer att hålla när de implementeras om 10 år. Istället måste man tänka taktik. Vissa system, så som faktureringssystem och CRM-system kan vara kolosser men resterande IT-system bör vara mycket mindre, mer flexibla och utbytbara. Det perfekta systemet finns inte men om man får upp ett system snabbt kan man istället ha en taktik för hur man ska byta ut det. Det innebär även, till mångas stora sorg, att det krävs ordning och reda. Vad har vi i alla system? Hur integreras de? Var ligger vår masterdata? Hur hanterar vi IT-säkerhet? D.v.s., företagen måste förstå sina nulägen, det går nämligen inte att arbeta flexibelt om man inte vet var man står idag. Det är här de flesta företag går fel idag. Man blundar för nuläge och vill köra på för fullt utan att förstå vad och hur det påverkar. Fokus ligger hela tiden framåt och en framåtlutad organisation är inte samma sak som att ignorera nuläge och bakgrund. Snarare tvärtom.

 

Vad betyder Taktisk IT?
Taktisk IT är helt enkelt, att förstå nuläge och ta fram en taktik för hur du ska hantera förändringar i samarbete med din verksamhet. Det viktiga är att företagets strategier måste genomföras kopplat till prioriteringar i verksamheten men också till vilken standard på IT man vill ha. Ett viktigt område är integration. Här ser man idag ser att fler och fler bolag går mot ett enda stort och tungt integrationslager som ska integrera nästan alla system och där man ska kunna arbeta med allt från filintegration till realtidsdata, både genom push och pull funktioner. Här kan man behöva göra förändringar och se hur man kan arbeta med mindre, fler och lättare integrationslager. Det handlar igen om att förflytta sig från att arbeta med gigantiska system till att arbeta med mindre system. Anledningen till att fler och lättare är bättre är att de blir enklare att förändra i, de går att skrota och för att organisationen runt dem inte blir så byråkratisk och tungrodd. Dessutom kan man ta in spetskompetens gällande integrationsteknik.

 

Ett annat område där det krävs åtgärder är masterdata. Det är inte kul, att som kund gå in och se olika information beroende på var på sajten eller i vilken media du hittar den. Står det 25:50kr på hemsidan så måste prisbilden hämtas från samma källa även när det gäller den mobila appen. Här kommer även integrationer in, uppdateras källan så måste den uppdateras i alla system samtidigt. En plan för var masterdata ska ligga och var den ska visas ut mot kund är avgörande. Integrationslager kopplat till masterdata är inte en helt dum ide, då affärslogik även kan appliceras i mellanlager för att frigöra front end och content systems för mer redaktionella åtgärder.

 

När det gäller IT-säkerhet och Business Intelligence krävs det ett välutvecklat samarbete mellan verksamhet och IT. IT-säkerhet är både till för att skydda företagen från intrång men även för att skydda kunder och för att följa lagar och regelverk runt personlig integritet. Här måste man ligga i framkant, speciellt som att EU nu ställer mycket högre krav än förut. Det måste finnas en god förståelse för vad en personlig uppgift faktiskt är och hur dessa kan skyddas. Tillbaka in i integrationsspåret och nulägesanalysen. Vet man inte var man har personuppgiftsdata och var den hamnar genom otaliga integrationer blir det nästan omöjligt att skydda individen.

 

Business Intelligence är ett område som hjälper företaget framåt då den används för affärsanalyser. Samtidigt finns den även där för att hjälpa verksamheten att göra analyser retroaktivt. Vad var det som hände? Varför blev det så här? Det handlar om att förstå nuläge även här. Det är även utifrån Business Intelligence som man kan se trender och då även estimera framtida framgångar. Utan denna kunskap och en verksamhetsstrategi för hur den ska hanteras finns det en enormt stor risk att företaget handlar reaktionärt på alla företeelser som sker. Hade Business Intelligence varit mer utvecklat för 20 år sedan hade vi kommit bra mycket längre i den digitala transformationen idag.

 

Skippa inte strategierna, men vem leder egentligen vem?

Så taktisk IT handlar inte om att skippa alla strategier utan att se över vilka åtgärder som krävs kopplat till affärens strategier och att förstå nuläge för att kunna handla snabbt i en föränderlig värld. Ibland måste man kunna arbeta på ett sätt där nya mål uppkommer och där förändringar måste realiseras inom ett år eller på ännu kortare tid. Det här är något som hanterats i digitala kanaler de senaste 10 åren, om inte längre, men som nu börjar få skruv i resten av IT-organisationen. Det som också är viktigt att förstå är att IT är en så integrerad del av organisationen att man inte kan ha helt egna strategier. IT-strategier och taktiker ska vara mappade till företagets övergripande strategier. Precis som att du inte kan utveckla ett system utan affärskrav kan du inte utveckla en IT-organisation utan verksamhetens riktlinjer.