Bolero förvärvar IT Stockholm

it-boldero

Bolero, ett ledande IT konsultföretag inom IT Service Management, drifttjänster och infrastruktur, förvärvar IT Stockholm Utveckling AB.

 

IT Stockholm tillhandahåller verksamhetsnära IT-tjänster inom Projektledning, Test- och Förvaltningsledning, Utveckling och Integration. Med förvärvet av IT Stockholm stärker främst Bolero satsningen på att bredda sitt tjänsteutbud till att omfatta mer verksamhetsnära tjänster på en marknad som växer.

 

– Med köpet av IT Stockholm så tar Bolero ett viktigt ett steg i att bli en kraftfull IT konsult på en ännu mer konkurrensutsatt marknad, säger Erland Fristedt, vd på Bolero. Bolero har för närvarande ett 80 tal anställda. IT Stockholms verksamhetsnära kompetens kompletterar på ett perfekt sätt det mer tekniknära utbud som Bolero redan idag erbjuder marknaden.

 

IT Stockholm startades 2002 och är ett konsultbolag som specialiserat sig på tjänster i gränslandet mellan IT och verksamhet och sysselsätter idag ett 25-tal konsulter, placerade i Stockholm.

 

– Vi ser samgåendet med Bolero som en perfekt möjlighet att uppnå den kritiska massa som behövs för att bli en konsultleverantör att räkna med, säger Malte Olsson, vd på IT Stockholm.
– Tillsammans med Bolero kompletterar vi varandras tjänsteutbud på ett utmärkt sätt, fortsätter Malte. IT Stockholm Utveckling AB kommer att fortsätta verka under sitt varumärke med kontor på Sturegatan i Stockholm.

 

På sikt räknar bolagen med stora synergieffekter genom samgåendet. -Vi kommer nu att kunna leverera ännu mer kompletta lösningar till våra kunder, menar Erland Fristedt.

 

För mer information, kontakta: Erland Fristedt, vd Bolero, tel: 070-931 25 53 eller e- post: erland.fristedt@bolero.se
Malte Olsson, vd IT Stockholm Utveckling, tel: 073-351 42 13 eller e- post: malte.olsson@itstockholm.se